• Werken bij
  • Heb je hart voor jongeren? Sta je midden in de maatschappij en wil je onderwijs geven vanuit de reformatorische identiteit?
  • naar de vacatures >

Weekthema

Licht en duisternis


"Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken."


Mattheus 5:16


Meer informatie

Volg ons op Twitter
meer tweets

Nieuwe leerlingen