• Werken bij
  • Heb je hart voor jongeren? Sta je midden in de maatschappij en wil je onderwijs geven vanuit de reformatorische identiteit?
  • naar de vacatures >

Weekthema

Onderzoekt de Schriften


"En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moría; en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal."


Genesis 22:2


Meer informatie

Volg ons op Twitter
meer tweets