Home   De Swaef   Activiteiten   Vooraankondiging projectweek leerjaar 1

Vooraankondiging projectweek leerjaar 1

Van D.V. maandag 3 april tot donderdag 13 april 2017 worden voor leerjaar 1 en 2 weer projectweken georganiseerd. Voor leerjaar 1 staat het onderwerp Middeleeuwen op de agenda.

We willen tijdens deze twee weken in alle lessen aandacht geven aan hetzelfde thema. Tijdens de MijnBeroep-uren kunnen we geen gebruik maken van de gebruikelijke lokalen omdat daar de praktijkexamens plaatsvinden. In plaats daarvan gaan we op excursie en willen we de leerlingen laten deelnemen aan een aantal workshops.

Aan het begin van 2017 zullen we een uitnodiging rondsturen aan alle ouders om met voorstellen te komen voor workshops rondom het thema Middeleeuwen. We hopen dat u deze workshops zelf kunt geven of iemand in uw omgeving weet die daar zin in heeft. Alle werkstukken hopen we op de laatste donderdagmorgen tentoon te stellen in de aula! U kunt deze morgen alle mooie dingen komen bekijken!

Met vriendelijke groeten,
Mw. De Vlaam, mw. Vogel en mw. Dekker