Home   De Swaef   Schoolgids   Contact met ouders   Contact met ouders   Informatie van De Swaef

Informatie van De Swaef

Onderstaande middelen staan tot onze beschikking (zie de jaaragenda voor de exacte datums).


Open dagen (of avonden) en voorlichtingsbijeenkomsten

Deze zijn bedoeld voor aankomende brugklassers en hun ouders. Ook aankomende leerlingen voor het derde leerjaar van Beroepencollege De Swaef zijn daar welkom.


Ouderavonden en spreekavonden

Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden, specifieke voorlichtingsbijeenkomsten
en voor spreekavonden waarop de schoolresultaten van hun kinderen aan de orde komen. De locaties versturen daarvoor uitnodigingen. Als u tussentijds informatie wilt over het functioneren van uw kind, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de mentor.


Verslaglegging van de vorderingen

Leerlingen krijgen een aantal keren per jaar een cijferrapport. Dit wordt per mail of per post opgestuurd. Daarnaast kunnen ouders en leerlingen zich ook via het ouder- of leerlingenweb op de hoogte stellen van recent behaalde cijfers.


Nieuwsbrief

Elke locatie publiceert meerdere keren per jaar een digitale nieuwsbrief met Wartburgbrede èn locatiespecifieke informatie. Klik hier om de nieuwsbrieven van onze locatie te bekijken.