Home   De Swaef   Schoolgids   Lestijden

Lestijden

Dagindeling

Leerjaar 1 en 4

1e uur 08.30 tot 09.20
2e uur 09.25 tot 10.10
pauze 10.10 tot 10.25
3e uur 10.25 tot 11.10
4e uur 11.15 tot 12.00
pauze 12.00 tot 12.30
5e uur 12.30 tot 13.15
6e uur 13.20 tot 14.05
7e uur 14.10 tot 14.55
8e uur 15.00 tot 15.45

Leerjaar 2 en 3

1e uur 08.30 tot 09.20
2e uur 09.25 tot 10.10
3e uur 10.15 tot 11.00
pauze 11.00 tot 11.15
4e uur 11.15 tot 12.00
5e uur 12.05 tot 12.50
pauze 12.50 tot 13.20
6e uur 13.20 tot 14.05
7e uur 14.10 tot 14.55
8e uur 15.00 tot 15.45

Toets gemist…. Wat dan?
Op twee vaste schooldagen staat er een inhaaluur ingeroosterd tijdens het 9e uur (15.50 tot 16.30 uur). Als een leerling een toets mist, is het de bedoeling dat de toets op één van deze vaste momenten ingehaald wordt. Dit heeft tot gevolg dat een leerling die iets in moet halen, later uit is die dag. De vaste inhaalmomenten hebben de volgende voordelen:

  • Vaste inhaalmomenten geven meer duidelijkheid richting leerlingen.
  • Er zijn geen inhaalmomenten meer tijdens de lessen, waardoor er geen lesstof meer gemist wordt.
  • Er is minder kans op veel inhaalmomenten in de laatste lesweek.


Het inhaalmoment wordt samen met de leerling door de docent ingepland en is zichtbaar in het rooster. Mochten leerlingen een tussenuur hebben voor het inhaaluur, dan kunnen ze die tijd gebruiken om de stof nog een keer door te nemen. We vinden het belangrijk dat leerlingen de toetsen tijdig in kunnen halen. Het is dan niet lang geleden dat de stof is behandeld. Dit is nu mogelijk omdat de inhaalmomenten altijd beschikbaar zijn.

Voor leerlingen die langere tijd afwezig zijn geweest is het de bedoeling dat de mentor in overleg met de leerling bekijkt op welke manier de toetsen ingehaald kunnen worden.