Home   De Swaef   Schoolgids   Onderwijs   Aanbod De Swaef   Het Beroepencollege

Het Beroepencollege

De Swaef is een Beroepencollege. Met het Beroepencollege sluiten we aan bij de voorkeurstijl van leren van onze leerlingen. De leerstijl van onze leerlingen kenmerkt zich vooral door beroepsgericht en concreet bezig te zijn in een herkenbare en praktische omgeving. Daarom besteden we op het Beroepencollege ook veel aandacht aan de keuze die leerlingen gaan maken voor de toekomst. Eenvoudig gezegd: handen uit de mouwen en vanaf de eerste dag opgeleid worden tot een professionele vakman of vakvrouw. Leren werkt!

Kenmerken

 • Acht uur profieloriënterend onderwijs in het eerste en tweede leerjaar;
 • Tijdens deze uren zijn de leerlingen in de vaklokalen van de vijf profielen aan het werk;
 • Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), waarbij o.a. aandacht is voor beroepsbeelden, competenties en interesses van de leerling.

Voordelen

 • Leerlingen zijn naast de theorie ook acht lesuren per week concreet en beroepsgericht bezig;
 • Leerlingen gaan twee jaar eerder aan de slag in een echt vaklokaal;
 • Het kiezen voor een profiel wordt eenvoudiger omdat leerlingen ervaring hebben opgedaan;
 • Leerlingen kunnen eerder beginnen met hun praktische beroepsvoorbereiding.

Organisatie

In blokken van twee lesuren oriënteren de leerlingen in leerjaar 1 zich op alle profielen. In de maand april/mei kiezen de leerlingen voor één profiel, waar ze in leerjaar 2 mee verder gaan.

Doorlopende leerlijn

Het Beroepencollege heeft in leerjaar 1 een oriënterend karakter. Wanneer de leerlingen een keuze gemaakt hebben voor één profiel, verandert dit traject in een beroepsvoorbereidende opleiding. Door goede contacten met het Hoornbeeck College kunnen leerlingen op locatie De Swaef voor specifieke beroepen via een doorlopende leerlijn worden opgeleid tot en met BBL niveau 2 of 3:

 • autotechniek niveau 2 en 3
 • bouwtechniek timmeren, metselen en schilderen niveau 2 en 3
 • plaatbewerker, niveau 2 en 3
 • verspaner, niveau 2 en 3
 • constructiewerker, niveau 2 en 3
 • monteur elektrotechnische installaties niveau 2 en 3

Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf "MBO-opleiding op het Beroepencollege".