Home   De Swaef   Schoolgids   Wat maakt ons speciaal?   Wat maakt ons speciaal?   Beroepencollege

Beroepencollege

Met het Beroepencollege onderscheiden we ons van andere vmbo-scholen. Door leerlingen vanaf het begin van leerjaar 1 in aanraking te laten komen met de ‘echte’ beroepspraktijk in onze vijf profielen, starten we daadwerkelijk met de oriëntatie en voorbereiding op het toekomstige beroep van onze leerlingen. De krachtige leeromgeving van leerjaar 3 en 4 is beschikbaar voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2. Echte praktijk tijdens de les en oriëntatie door middel van excursies naar bedrijven en instellingen en kiezen op basis van ervaring in plaats van beelden. Door intensieve samenwerking met het Hoornbeeck College werken we eraan om in de toekomst leerlingen van het Beroepencollege een verkorte leerloopbaan te kunnen aanbieden, zodat zij eerder hun startkwalificatie niveau 2 behalen. Dit geheel van kenmerken en ambities maakt ons Beroepencollege tot een uniek concept: Leren Werkt!