Home   De Swaef   Profiel

Profiel

Op locatie De Swaef kunnen leerlingen onderwijs volgen in drie leerwegen van het vmbo:

  • de basisberoepsgerichte leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg
  • de gemengde leerweg (G en G-PLUS)

Locatie De Swaef telt rond de 740 leerlingen.

Carnissesingel 20
3084 NA Rotterdam-Carnisse
(010) 480 14 22
infoswaef@wartburg.nl

Locatie
De Swaef ligt op 5 minuten loopafstand van het bus– en metrostation Zuidplein. Hierdoor zijn we goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Routebeschrijving

Schoolgids 2016/2017

naar de digitale schoolgids

Gemengde leerweg

De gemengde leerweg bestaat uit twee varianten:

  • G - gemengde leerweg
  • G-PLUS - gemengde leerweg met een PLUS

Meer informatie over deze twee varianten leest u hier.

Beroepencollege

Met het Beroepencollege onderscheiden we ons van andere vmbo-scholen. Door leerlingen vanaf het begin van leerjaar 1 in aanraking te laten komen met de ‘echte’ beroepspraktijk in onze vijf profielen, starten we daadwerkelijk met de oriëntatie en voorbereiding op het toekomstige beroep van onze leerlingen. De krachtige leeromgeving van leerjaar 3 en 4 is beschikbaar voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2. Echte praktijk tijdens de les en oriëntatie door middel van excursies naar bedrijven en instellingen en kiezen op basis van ervaring in plaats van beelden. Door intensieve samenwerking met het Hoornbeeck College werken we eraan om in de toekomst leerlingen van het Beroepencollege een verkorte leerloopbaan te kunnen aanbieden, zodat zij eerder hun startkwalificatie niveau 2 behalen. Dit geheel van kenmerken en ambities maakt ons Beroepencollege tot een uniek concept: Leren Werkt!

De Swaef biedt de volgende vijf profielen aan:

Techniek

Zorg & Welzijn

Economie

Meer informatie over het Beroepencollege leest u hier.

MBO-opleiding op het Beroepencollege

We vinden het belangrijk dat ons Beroepencollege zo goed mogelijk aansluit bij vervolgopleidingen in het MBO. Voor alle profielen die op het Beroepencollege worden aangeboden, is het mogelijk een vervolgopleiding op het Hoornbeeck College te gaan volgen. Voor de technische profielen vindt dit plaats op het Beroepencollege.

Met dit gezamenlijke opleidingsaanbod is het mogelijk dat onze jongeren binnen de eigen identiteitsgebonden leeromgeving hun opleiding kunnen vervolgen op MBO-niveau. Andere voordelen van deze samenwerking zijn:

  • De opleiding wordt aangeboden door dezelfde vakdocenten van het vmbo (dit geldt voor de technische profielen);
  • Leerlingen kennen elkaar reeds en hebben een herkenbare identiteit;
  • Zonder overstap naar een andere school is er geen overlap in de lesstof;
  • Opleiding vindt plaats in overleg met en afgestemd op het bedrijfsleven;
  • Beide colleges hebben periodiek contact met gecertificeerde leermeesters in bedrijven.

Voor een overzicht van de opleidingen op het Hoornbeeck College klikt u hier.

Begeleiding

De Swaef heeft veel te bieden in het kader van zorg en begeleiding. In toenemende mate hebben we te maken met leerlingen met ADHD, dyslexie en autisme. Om te voorkomen dat dit het leerproces (teveel) belemmert, bieden we verschillende vormen van begeleiding aan. De mentor is hierbij de spil. Naast deze vormen van begeleiding is er ook aandacht voor de momenten waarop voor een leerweg, profiel of vervolgopleiding gekozen moet worden. Bij het keuzeproces en de begeleiding betrekken we de ouders.