Home   Guido de Brès   Schoolgids   Afspraken   Afspraken   Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut van het Wartburg College zijn regels vastgelegd over toelating, privacybescherming, goede gang van zaken, schade, disciplinaire maatregelen, huiswerk, toetsing, kwaliteit van het onderwijs, buitenschoolse activiteiten en geschillen. In een preambule staan enkele opmerkingen over de relatie van het leerlingenstatuut tot de identiteit van de school. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage voor de leerlingen. Het statuut is ook hier te downloaden.


Zo zijn onze manieren

Elke locatie heeft ook een aantal aanvullende regels toegespitst op de situatie op de locatie. Deze worden aan het begin van het schooljaar kenbaar gemaakt en ook geplaatst op het ouder- en leerlingweb of It’s Learning. Daarnaast zijn de regels van onze locatie hier te downloaden.

In de gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de locatiedirectie of het College van Bestuur.