Home   Marnix   Schoolgids   Wartburg College   Wartburg College   Bestuur en directie

Directie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de locatiedirecteur: de heer H. den Hollander.
Hij wordt daarin bijgestaan door verschillende adjunct-directeuren:

Praktijkonderwijs:
Vmbo 1 en 2:
Vmbo 3 en 4:
Havo/vwo 1 t/m 3:
M. Goedegebuur
drs. A. van der Wulp
drs. P. van Hartingsveldt
drs. J. den Besten
 


 

De locatiedirecteur en de adjunct-directeuren zijn te bereiken via het centrale nummer: (078) 639 28 00.


Vier locaties

Het Wartburg College bestaat uit vier locaties, die gezamenlijk alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs aanbieden. De locaties zijn:
• Guido de Brès in Rotterdam-IJsselmonde (circa 1.700 leerlingen)
• Marnix in Dordrecht (circa 810 leerlingen)
• Revius in Rotterdam-Prins Alexander (circa 890 leerlingen)
• Beroepencollege De Swaef in Rotterdam-Zuid (circa 695 leerlingen)


College van Bestuur

Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur (CvB), bestaande uit twee leden: de heer dr. R. Toes (voorzitter) en de heer G.J. Heijboer RA (lid). Het centrale stafbureau, gehuisvest in Barendrecht, werkt voor het hele Wartburg College. Klik hier voor contactgegevens.
Het Managementteam wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de vier locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken en op afroep de afdelingsleiders. Klik hier voor het organogram.


Raad van Toezicht

Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Protestantse Kerk in Nederland (hervormde gemeenten die gebonden zijn aan het gereformeerde belijden), de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De ongeveer 475 personeelsleden hebben verklaard in te stemmen met deze grondslag. Van de ouders van onze leerlingen verwachten wij hetzelfde.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten (voorzitter)
H.T. Groenendijk (vicevoorzitter)
drs. C.H. van Breugel MCC
drs. A.M. van der Bijl RA
drs. A. Vat RA
drs. P.J. Verheij RA
ds. W. van Weelden
mr. P.M.D. Weijers
vacature

Ridderkerk
Capelle aan den IJssel
Werkendam
Barendrecht
’s-Gravendeel
Alblasserdam
Oud-Alblas
Capelle aan den IJssel