Home   Revius   Activiteiten   Techniek in de picture

Techniek in de picture

In de afgelopen periode zijn er nogal wat activiteiten geweest, met name in klas 2 van het vmbo, rondom de promotie van techniek.

Techniek heeft de toekomst. Wie nu kiest voor techniek, heeft mooie perspectieven: volop baankansen, goede doorgroeimogelijkheden en boeiend werk. Zo begon de gastspreker van waterbouw begin november zijn betoog. Leerlingen werden geïnformeerd over de werkzaamheden waar bedrijven in de Waterbouw zich mee bezig houden zoals de aanleg en het onderhoud van havens en waterwegen, landaanwinning, aanleg van kunstmatige eilanden, bouwen met natuur en infrastructuurprojecten. Diverse beroepen en opleidingen werden gepresenteerd.

Begin januari hebben we een middag uitgetrokken om leerlingen te informeren welke opleidingen er zijn in de techniek en welke werkzaamheden je kan uitvoeren met zo’n diploma. Die middag hebben wij ons beperkt tot 5 branches, te weten: werktuigbouwkunde, bouwtechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek en infra. Vijf ambassadeurs uit het bedrijfsleven die enthousiast een presentatie hielden over de opleiding en het werk hebben e.e.a. aan de leerlingen gepresenteerd.

Half januari zijn we een dag op bezoek geweest in de Rotterdamse havens. Dit in het kader van de “week van de procestechniek”. Leerlingen en mentoren hebben een bezoek gebracht aan het Educatief Informatie Centrum (EIC) in Rozenburg. Hier kregen leerlingen een korte presentatie over beroepen die je in de havens kan tegenkomen. Vervolgens werd de expositieruimte bezocht waar bedrijven in de Havens van Rotterdam zich presenteren en waar een flink aantal technische beroepen geëtaleerd worden. Het bezoek aan het EIC werd afgesloten met enkele laboratorium proefjes. Daarnaast hebben wij het bedrijf Tronox bezocht. Tronox is wereldwijd een toonaangevende producent en verkoper van titaandioxide (TiO2)-pigment en mineraal zand. In kleine groepjes kregen leerlingen een rondleiding door het bedrijf en mochten ze eenvoudige proefjes uitvoeren met grondstoffen die het bedrijf verwerkt in hun producten. De bedrijfsexcursie was een waardevolle aanvulling op deze dag omdat leerlingen direct zien hoe theorie in de praktijk wordt toegepast en ze zien waarvoor een bepaalde opleiding nodig is.

Begin maart staan er nog een vijftal excursies op het programma naar verschillende bedrijven. En daarmee sluiten we voor dit cursusjaar ons project “Techniek in de picture” af. Hoewel het dan pas gaat beginnen want in deze periode moeten de leerlingen een keuze maken voor een sector. Voor "Techniek in de picture" is het belangrijk dat wiskunde en nask1 in het pakket zitten. We hopen dat leerlingen door het project een goede keuze kunnen maken.

A.N. Vedder, decaan vmbo