Home   Revius   Schoolgids   Contact met ouders   Contact met ouders   Informatie van Revius

Informatie van de locaties

Alle locaties communiceren ook afzonderlijk met de ouders van leerlingen. Zij hebben daarvoor de onderstaande middelen tot hun beschikking (zie de jaaragenda voor de exacte data).


Open dagen (of avonden) en voorlichtingsbijeenkomsten

Deze zijn bedoeld voor aankomende brugklassers en hun ouders.


Ouderavonden en spreekavonden

Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden, specifieke voorlichtingsbijeenkomsten
en voor spreekavonden waarop de schoolresultaten van hun kinderen aan de orde komen. De locaties versturen daarvoor uitnodigingen. Als u tussentijds informatie wilt over het functioneren van uw kind, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de mentor.


Verslaglegging van de vorderingen

Leerlingen krijgen een aantal keren per jaar een rapport mee naar huis. Daarnaast kunnen ouders en leerlingen zich ook via het ouder- of leerlingenweb op de hoogte stellen van recent behaalde cijfers.


Nieuwsbrief

Elke locatie publiceert meerdere keren per jaar een digitale nieuwsbrief met Wartburgbrede èn locatiespecifieke informatie. Klik hier om de nieuwsbrieven van onze locatie te bekijken.