Home   Revius   Schoolgids   Onderwijs   Onderwijs   Aanbod Revius

Drie soorten onderwijs

Op locatie Revius kunnen leerlingen drie soorten onderwijs volgen: mavo, havo en vwo (atheneum/gymnasium). Ons onderwijs is gebaseerd op onze onderwijsvisie. Deze onderwijsvisie kunt u hier downloaden.

Mavo

In onze mavo brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies vmbo-g en het advies vmbo-t. In onze mavo richten we ons op een goede aansluiting op zowel mbo (niveau 4) als havo en daarom stimuleren we leerlingen om examen te doen in een extra (zevende) vak. Leerlingen kunnen dus ook examen doen in zes vakken. Vanaf de tweede klas krijgen leerlingen het beroepsgerichte vak Dienstverlening en Producten (D&P). Dit vak garandeert een goede aansluiting op vervolgonderwijs. Afhankelijk van of het beroepsgerichte vak binnen of buiten de zes examenvakken wordt gekozen, kan een leerling gemengd dan wel theoretisch diplomeren.

Havo

In onze havo brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies havo en het gemengde advies vmbo-gt / havo. In onze havo richten we ons op een goede aansluiting op zowel het hbo als het vwo. Leerlingen met een gemengd advies krijgen bij ons de kans een havodiploma te halen doordat we hen in hun loopbaan op onze school zo veel mogelijk stimuleren en zo goed mogelijk begeleiden. De havo leerling is gericht op een goede relatie met onze docenten, heeft behoefte aan structuur en leert vooral door te oefenen en toe te passen. We bieden binnen onze havo o.a. extra uitdaging op het gebied van Engels op allerlei manieren, zoals via Anglia, projectmatig en/of facultatief.

Vwo

In onze vwo brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies vwo en het gemengde advies havo / vwo. In onze vwo richten we ons op een goede aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs. Leerlingen met een gemengd advies krijgen bij ons de kans een vwo-diploma te halen. De vwo leerling is gericht op inhoud, houdt van diepgang en is behoorlijk zelfstandig. We bieden binnen onze vwo allerlei vormen van extra uitdaging. Leerlingen die in klas 1 goede cijfers hebben voor hun vreemde talen kunnen het advies gymnasium krijgen en ook een gymnasiumdiploma halen. Vanaf klas 1 kunnen leerlingen meedoen aan onze Talentprojecten en ze krijgen in klas 2 en 3 diverse vakken in het Engels (VTO). In de bovenbouw kunnen leerlingen extra vakken en modules kiezen.

Voor een overzicht van wat ons onderwijs verder bijzonder maakt, verwijzen we u naar ‘Wat maakt ons speciaal’.

Voor een algemene toelichting op de onderwijstypen mavo, havo en vwo verwijzen we u naar vmbo en mavo en havo en vwo.