Home   Revius   Schoolgids   Wartburg College   Wartburg College   Missie

Missie

Het Wartburg College is school in de 21e eeuw. Dat betekent dat we met de Bijbel en de belijdenisgeschriften als grondslag onderwijs verzorgen aan jongeren met het oog op participatie en distantie. Dat richt zich op verantwoord, betrokken en principieel burgerschap.

De basis van deze missie ligt in de woorden die de Heere Jezus Christus zelf sprak in Markus 12 vers 30 en 31:

“Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.”