Home   Wartburg College   Aanmelden   Aanmelden PrO

Aanmelden praktijkonderwijs

Leerlingen kunnen worden geplaatst in het praktijkonderwijs op grond van:

  • een leerachterstand van minimaal drie jaar;
  • een intelligentiequotiënt (IQ) van minimaal 55 en maximaal 80;
  • problemen in het functioneren in relatie met anderen;
  • gebrek aan sociale weerbaarheid.

De Commissie Leerlingenzorg (CLZ) bekijkt aangemelde leerlingen op bovengenoemde aspecten. De commissie draagt zorg voor alle relevante documenten en adviseert de Regionale Verwijzingscommissie (RVC), die uiteindelijk beslist of een aangemelde leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs.

Voor het praktijkonderwijs geldt een uitgebreider aanmeldingsprocedure.
Vraag de directeur van de basisschool van uw kind of neem contact op met de heer M. Goedegebuur (078 - 639 28 00 of MGoedegebuur@wartburg.nl).