Home   Wartburg College   Aanmelden   Aanmelden havo-4

Aanmelden havo-4

Leerlingen die na het behalen van het vmbo-t diploma door willen stromen naar havo 4, willen we een eerlijke en realistische kans geven. De leerling en de school zijn er niet mee gediend wanneer leerlingen voor het havo kiezen, omdat ze nog niet weten wat ze verder willen gaan doen.
De stap naar het havo vraagt om een zeker niveau en om motivatie om via deze weg alsnog naar het HBO te gaan. Er wordt gekeken naar de behaalde resultaten waarbij het cijfer 6,8 of hoger gewenst is voor de vakken die de leerling ook binnen het havo wil gaan volgen. Aan het vmbo-docententeam wordt gevraagd een advies te geven met het oog op motivatie en inzet. De uiteindelijke beslissing over de plaatsing op het havo wordt genomen door een toelatingscommissie.

Regels en procedures

Resultaten
  • Voor de vakken die de leerling gaat volgen binnen het havo is het eindcijfer 6,8 of hoger gewenst.
  • Wil een leerling op het havo de vakken Wiskunde A, Natuurkunde, Scheikunde of een (2de) moderne vreemde taal in zijn profiel keuze opnemen, dan moet hierin ook examen zijn afgelegd.
  • De keuze voor Wiskunde B op het havo wordt dringend afgeraden vanwege het niveau van dit vak.
  • De resultaten van de overige vakken worden niet meegewogen in de beoordeling.

Advies

  • Een positief advies van het vmbo-docententeam, waarbij naast de resultaten ook gekeken is naar inzet, motivatie, werkhouding, zelfstandigheid, plannen en het kunnen overzien van grotere leerstofhoeveelheden.
  • Een positief advies na het intakegesprek (decaan havo – eventueel met adjunct of andere 2de fase docent). Bij het intakegesprek mogen ook de ouders aanwezig zijn. De onderwerpen, die aan de orde komen, komen overeen met de onderwerpen uit de docentenvergadering. Verder komen aan de orde: de persoonlijke motivatie voor het havo, het loopbaanperspectief en de profielkeuze.

Besluit

  • De toelatingscommissie toetst de resultaten en neemt de adviezen in overweging. Deze commissie bestaat uit: de adjunct-directeur havo-2de fase, de adjunct-directeur vmbo, de decaan havo en de decaan vmbo.
  • Het besluit over de toelating wordt genomen en ter kennis gebracht van de ouders uiterlijk 4 werkdagen na de uitslag van het tweede tijdvak CE vmbo. Dit wordt schriftelijk gedaan.
  • De ouders kunnen in beroep gaan tegen het besluit bij de locatiedirecteur. Ze maken dit schriftelijk kenbaar binnen 3 werkdagen. De locatiedirecteur beoordeelt het beroep en voert daarover overleg met een docent uit de 2de Fase, die niet is betrokken bij de toelatingsprocedure. De directeur deelt de ouder(s) schriftelijk binnen 3 werkdagen mee wat zijn beslissing is. Deze beslissing is bindend voor alle betrokkenen.

Van elke aanvraag om vanuit het vmbo toegelaten te wordenop het havo wordt een dossier aangelegd waarin de relevante stukken uit de toelatingsprocedure zijn opgenomen.