Home   Wartburg College   Aanmelden   Aanmelden lwoo

Aanmelden leerwegondersteuning

In aanmerking komen leerlingen die voldoen aan één van de volgende criteria:

  • overstap vanuit een afgeronde groep 7 en tenminste acht jaar basisonderwijs gevolgd;
  • afkomstig uit groep 8 en een extra steuntje in de rug nodig;
  • afkomstig uit het speciaal onderwijs (basis- of voortgezet).

Voor leerwegondersteuning geldt een uitgebreider aanmeldingsprocedure.
Vraag de directeur van de basisschool van uw kind of neem contact op met onze secretaris van de Commissie Leerlingen Zorg, de heer W. van der Heijden (010- 480 14 22 of WvanderHeijden@wartburg.nl).