Home   Afsluiting schooljaar 2016-2017

Afsluiting schooljaar 2016-2017

Met betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsperiode, activiteitenweek, overgangsvergaderingen, het inleveren van het boekenpakket en de jaarsluiting.

Toetsperiode en activiteitenweek II
De tentamens voor klas 3 vmbo-gt worden gehouden van vrijdag 16 juni t/m vrijdag 23 juni. Donderdag 15 juni heeft klas 3 vmbo-gt studieverlof. De afsluitende toetsperiode voor de overige klassen start op maandag 19 juni.
Aansluitend hebben de leerlingen hun tweede activiteitenweek tot en met vrijdag 30 juni.
Inhaaltoetsen worden afgenomen op maandagmorgen 3 juli om 8.30 uur.
Roosters voor  tentamens, de toetsweek en activiteitenweek zijn op het leerlingenweb geplaatst.  
Leerlingen kunnen de gemaakte toetsen inzien op maandag 3 juli van 12.00-13.00 uur bij de betreffende docent.

Overgangsvergaderingen
De overgangsvergaderingen vinden plaats op dinsdag 4 juli. Er is afgesproken, dat er op deze dag na afloop van de vergaderingen door de mentor gebeld zal worden naar de ouders van de leerlingen, die niet bevorderd kunnen worden. Ook als uw kind een advies krijgt, dat afwijkt van de prognose, kunt u een telefoontje verwachten.
De docentenvergadering kan een advies geven om over te stappen naar een andere stream of dezelfde klas een jaar over te doen. Voor u als ouders is er op zo’n moment een belangrijke afweging te maken.

Telefonisch spreekuur
Nadere toelichting op de bevorderingsbeslissing kunt u verkrijgen bij de teamcoördinator van uw kind op donderdag 6 juli van 10.30 tot 12.00 uur.

Kluisjes
De leerlingen van de klassen 3 havo en vwo, 4 vmbo-gt en eventueel andere (PrO-) leerlingen die onze school verlaten, moeten hun kluissleutel uiterlijk woensdag 5 juli inleveren bij de administratie. Zij krijgen het borgbedrag van € 5,-- terug. De overige leerlingen behouden hun kluisje, maar zijn wel verplicht deze leeg te maken i.v.m. de schoonmaak.

Gevonden voorwerpen
Van dinsdag 27 juni t/m vrijdag 30 juni zijn op de zitbanken bij de receptie alle gevonden voorwerpen te zien en door de eigenaar of zijn/haar ouder(s) terug te vragen. Na 7 juli worden de resterende spullen afgevoerd.

Boekenpakket
Onze facilitaire dienst voor de schoolboeken, VanDijk.nl, zal een inleverlijst met in te leveren boeken naar u sturen. De boeken die daarop vermeld staan, moeten met de lijst persoonlijk bij de medewerkers van VanDijk.nl worden ingeleverd: compleet, in goede staat, ongekaft en op volgorde van de lijst. Ze worden dan digitaal ingescand. Het spreekt vanzelf, dat de leerlingen de boeken vervoeren in een stevige schooltas. Wilt u ervoor zorgen dat thuis kaftpapier en losse blaadjes al verwijderd zijn? Na inlevering van de boeken wordt een inleverbewijs meegegeven.
Verlies of beschadiging van de boeken komt voor rekening van
ouder(s)/verzorger(s). Medewerkers van VanDijk.nl beoordelen de schade. Ernstige schade of verlies wordt door middel van een factuur in rekening gebracht. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website.

Op woensdag 5 juli voorafgaande aan de jaarsluitingen moeten de boeken worden ingeleverd. De inlevertijden zijn als volgt:

  • klas 4gt1, 4gt2, 4gt3: 10.00 uur
  • klas 1bk1, 1gt1, 1gt2 en 1gt3: 10.30 uur (jaarsluiting om 11.00 uur)
  • klas 1h1, 1h2, 1hv1 en 1v1: 11.00 uur (jaarsluiting om 11.30 uur)
  • klas 2bk1, 2bk2, 2gt1 en 2gt2: 11.30 uur (jaarsluiting om 12.00 uur)
  • klas 2gt3, 2h1, 2h2 en 2a1: 13.00 uur (jaarsluiting om 13.30 uur)
  • klas 2ag1, 3gt1, 3gt2 en 3gt3: 13.30 uur (jaarsluiting om 14.00 uur)
  • klas 3h1, 3h2, 3ha1 en 3ag1: 14.00 uur (jaarsluiting om 14.30 uur)

De boekenpakketten moeten worden ingeleverd bij een voor elke klas aangegeven innamepunt van VanDijk.nl in de Binnenstraat.  
Schipperskinderen kunnen in overleg met de administratie hun schoolboeken opsturen.

Jaarsluiting en rapportuitreiking
Na het inleveren van de boeken zijn er de jaarsluitingen o.l.v. de mentoren op de hierboven vermelde tijden. Op de informatieborden wordt aangekondigd in welke lokalen de diverse klassen verwacht worden.
De leerlingen krijgen hun rapport uitgereikt. Tevens kunnen ze afscheid nemen van hun mentor. Alle leerlingen -uitgezonderd PrO- worden verwacht. Rapporten worden niet aan andere leerlingen meegegeven. Leerlingen die om geldige redenen absent zijn, kunnen op maandag 10 of dinsdag 11 juli het rapport op school komen ophalen.

Voor de leerlingen van het Praktijkonderwijs wordt het schooljaar afgesloten op vrijdag 30 juni om 12.00 uur.

Geplaatst op:  12 juni 2017

Overige nieuwsberichten