Home   Start cursusjaar 2017-2018

Start cursusjaar 2017-2018

Openingsbijeenkomst
De nieuwe cursus wordt begonnen met een openingsbijeenkomst op maandagavond 21 augustus om 19.30 uur in de Julianakerk aan de Mauritsweg 286/hoek Krispijnseweg te Dordrecht. Alle leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s) worden hartelijk uitgenodigd! Voor een goed verloop van deze avond is het gewenst dat de leerlingen in de kerk zoveel mogelijk bij hun ouders plaatsnemen. Tegelijkertijd worden er ook voor de andere locaties openingsbijeenkomsten gehouden. Wanneer u op meer dan een locatie kinderen hebt, kunt u zelf een keuze maken.

Introductiedag
Op dinsdag 22 augustus hebben bijna alle leerlingen een introductiedag.
De leerlingen van PrO klas 1 hebben dit van 8.25-12.30 uur. De overige klassen van PrO hebben hun gewone lessen.
De leerlingen van vmbo, havo en vwo moeten deze introductiedag op verschillende tijden en locaties aanwezig moeten zijn. Zie daarvoor meer informatie in deze nieuwsbrief.

Op deze dag krijgen de leerlingen hun rooster en definitieve klassenlijst mee. Nieuw instromende leerlingen krijgen deze dag ook een kluissleutel.

Voor alle klassen geldt vanaf woensdag 23 augustus het gewone lesrooster. Het individuele rooster voor de leerlingen van klas 2, 3 en 4 is vanaf maandag 21 augustus, 9.00 uur te raadplegen via het leerlingenweb!

Vmbo-bovenbouw
Eén van de activiteiten voor het maken van het rooster is de clustering in de bovenbouw van het vmbo. Dat heeft te maken met het vakkenpakket, dat het resultaat is van een lang keuzeproces. Bij het bekend worden van het rooster bereiken ons meerdere verzoeken om van klas te mogen wisselen. In verreweg de meeste gevallen kunnen dergelijke verzoeken roostertechnisch niet gehonoreerd worden. Verzoeken, die ons na woensdag 23 augustus bereiken, worden niet meer in behandeling genomen.

Boekenpakket (vmbo, havo en vwo)
Dit jaar worden de boekenpakketten thuisbezorgd uiterlijk in de laatste vakantieweek. Na verzending door VanDijk.nl ontvangt u een mail met bevestiging hiervan. Via Track and Trace kunt u het verloop van de zending volgen.
Het is van groot belang om te controleren of het pakket compleet is en in goede staat verkeert.
Aan het begin van de zomervakantie ontvangt u per mail een brief met verdere informatie over het boekenpakket en een overzicht van de schoolkosten. Daar staat o.a. in dat uw kind in het bezit dient te zijn van een eigen rekenmachine, een Casio fx-82+.

Leerlingenagenda
Ook voor het schooljaar 2017-2018 is het verplicht dat alle leerlingen beschikken over een eigen papieren agenda, die zij zelf moeten aanschaffen. De agenda mag niet in strijd zijn met de identiteit van onze school. De leerlingen zijn verplicht het huiswerk in hun eigen agenda op te schrijven en de docenten om al het huiswerk tijdens de les digitaal te noteren. Op deze wijze kunt u als ouder(s)/verzorger(s) het huiswerk blijven volgen.

Tag kopiëren/printen
Voor een speciale tag om snel te kunnen kopiëren en printen is een klein bedrag opgenomen in de ouderbijdrage voor de leerlingen van de eerste klas (excl. PrO).
Aan het begin van het nieuwe cursusjaar krijgen deze leerlingen een tag uitgereikt. Nadat die geactiveerd is, hoeven zij alleen nog deze tag te gebruiken om te kunnen kopiëren en printen. Ze moeten deze tag dus wel altijd bij zich hebben.
Leerlingen die een OV-chipkaart hebben, kunnen die ook gebruiken in plaats van een tag. De € 4,-- die betaald is voor de tag kan dan omgezet worden voor kopieer-  en printtegoed. De OV-chipkaart moeten ze dan wel altijd bij zich hebben.

Geplaatst op:  12 juni 2017

Overige nieuwsberichten