Home   Docenten met een rijkelijk gevulde rugzak aan kennis en skills

Docenten met een rijkelijk gevulde rugzak aan kennis en skills

De docenten van het profiel Zorg & Welzijn zijn het afgelopen jaar zelf in de praktijklokalen en de schoolbanken gegaan om zich te laten bijscholen in allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen de Zorg & Welzijnssector.

Met een goed gevulde rugzak aan kennis en skills kunnen wij onze leerlingen op niveau lesgeven en de nieuwe keuzevakken vormgeven.

De volgende scholingen zijn door ons gevolgd:

  • Zorgtechnologie:
    Alarmering, detectie, domotica en robotica; alle technologische ontwikkelingen zijn langsgekomen om zorgtechnologie een plaats te geven binnen onze lessen.
  • Haar- en gezichtsverzorging:
    Drie collega`s hebben vier dagdelen in de praktijklokalen op elkaar allerlei skills geoefend onder leiding van een docent Uiterlijke Verzorging om de leerlingen het keuzevak ‘Kennismaken met Uiterlijke Verzorging’, waar haar- en gezichtsverzorging onder vallen, aan te kunnen bieden en de skills op een professionele manier aan te leren.
  • EHBO:
    Vier collega’s hebben in mei hun EHBO-diploma gehaald! Doordat er nu vijf collega`s een geldig EHBO-diploma hebben, kunnen we het keuzevak ‘Voorkomen van ongevallen en EHBO’ volgens de laatste richtlijnen geven. De leerlingen hopen met een AED/EHBO-diploma van school te gaan!

Een collega, die naast docent ook kok is geweest, gaat de keuzevakken ‘Werken in een restaurant’ en ‘Werken in de banketbakkerij’ geven.

Daarnaast heeft een docent vier dagen de Leergang Schoolexaminering gevolgd om de profiel- en keuzevakken op de juiste manier af te toetsen.

De voorbereidingen qua organisatie zijn in volle gang. We bidden dat alle inspanningen gezegend mogen worden om D.V. het komend cursusjaar met enthousiasme de leerlingen/uw kinderen les te geven in het profiel en uitstroomprofiel ‘Zorg & Welzijn’.

Namens alle vakgroep docenten,

M.E. (Margreet) Barendrecht-de Waard,
vakgroepcoördinator Zorg & Welzijn

Geplaatst op:  12 juni 2017

Overige nieuwsberichten