Aanmelden havo 4

Wil uw kind na een afgeronde vmbo-t opleiding naar de havo? Dat kan! Wel zijn hieraan een aantal regels verbonden. Hierbij kijken we niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de motivatie van uw kind. Zo hebben we vooraf een realistisch beeld de overtap naar havo 4 een goede kans van slagen heeft.

Regels en procedures

Goede resultaten

  • Wanneer een 7de vak is gevolgd, is er een wettelijk recht op doorstroming.
  • Wanneer geen extra vak is gevolgd, stelt de school deze weg ook open. Voor deze leerling adviseren we:
    - voor de gekozen vakken voor havo 4 is het eindcijfer een 6,8 of hoger;
    - een oordeel te vragen van de docentenvergadering vmbo.

Een positief advies

Aan de docenten op het vmbo wordt een advies gevraagd. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar resultaten, maar ook naar inzet, motivatie, werkhouding, zelfstandigheid, plannen en het kunnen overzien van grotere hoeveelheid leerstof. Dit advies moet positief zijn.

Er vindt ook een intakegesprek plaats tussen de decaan van de havo en de leerling. Eventueel kunt u als ouder hierbij aanwezig zijn. In dit gesprek gaat het onder andere over de persoonlijke motivatie, loopbaanperspectief en profielkeuze. Ook het advies dat op basis van dit gesprek wordt gegeven moet positief zijn.

Een gewogen besluit

Vervolgens neemt de toetsingscommissie een besluit. Deze commissie bestaat uit de adjunct-directeur havo-2de fase, de adjunct-directeur vmbo, de decaan havo en de decaan vmbo. U ontvangt vervolgens binnen vier werkdagen na de uitslag van het tweede tijdvak Centrale Examens vmbo een brief. Hierin staat het besluit van de toetsingscommissie.

Bent u het niet met de beslissing eens? Dan kunt u binnen drie dagen schriftelijk in beroep gaan tegen het besluit bij de locatiedirecteur. De locatiedirecteur beoordeelt het beroep. Hij voert daarover overleg met een docent uit de 2de fase die niet betrokken is geweest bij de toelatingsprocedure. Binnen drie dagen deelt de locatiedirecteur zijn besluit mee aan de ouders. Deze beslissing is bindend.