Aanmelden voor De Burcht

Wilt u uw kind aanmelden voor De Burcht? Meestal regelt de basisschool van uw kind de aanmelding. Is dit niet het geval? Download dan het aanmeldingsformulier. Op dit formulier kunt u aangeven dat uw kind zware ondersteuning nodig heeft.

Aanmelden voor het cursusjaar 2018-2019 is niet meer mogelijk in verband met het bereiken van het maximaal aantal leerlingen op De Burcht. 

Aanmeldingsprocedure Wartburg College Locatie De Burcht voor 2019-2020

Leerlingen voor locatie De Burcht moeten worden aangemeld via de commissie toewijzing ondersteuning van het Wartburg College. Deze commissie beoordeelt op grond van het dossier en indien nodig nader onderzoek de plaatsbaarheid van een leerling.

Voor het schooljaar 2019-2020 wordt het aan te leveren dossier gewijzigd. Vanaf D.V. 1 november 2018  komen op deze website de stukken die nodig zijn voor aanmelding. Aanmelden voor De Burcht kan vanaf 1 maart tot en met 29 maart 2019.

Belangrijke data

·         Op D.V. donderdag 8 november organiseert locatie 'de Burcht' een oriëntatie-avond voor ouders van mogelijke nieuwe leerlingen. Deze avond wordt gehouden in onze afdeling Carnissesingel 20 te Rotterdam en begint om 19:30 uur.

·         Op D.V. woensdag 23 januari 2019 houden we Open Middag vanaf 14:00 tot 16:00 uur.

·         Belangrijk om alvast te noteren: Als leerlingen zijn geplaatst dan worden op D.V. woensdag 19 juni en woensdag 26 juni de warme overdrachtsgesprekken met ouders en de school van herkomst georganiseerd.