Van een steuntje in de rug tot professionele hulp

Soms heb je op school een steuntje in de rug nodig. Laagdrempelig en kort of misschien langer en professioneler. Bij ons op school is daar alle ruimte voor.

Je mentor als aanspreekpunt

Iedere klas en leerling heeft een mentor. Bij je mentor kun je terecht met al je vragen over school en leren. Daarnaast is een mentor ook het aanspreekpunt voor je ouders.

Bijles en huiswerkbegeleiding

Als het even niet lukt om het tempo van de klas bij te houden, krijg je bijles. En om je te helpen met huiswerk zijn er twee momenten per week waarop je onder begeleiding huiswerk kunt maken.

Moeite met spelling en lezen: dyslexiebegeleiding

Iedereen maakt in de brugklas een dyslexietest. Maak je hierin teveel fouten, dan krijg je een half jaar lang extra ondersteuning bij spelling en lezen. Gaat het daarna niet beter, dan wordt er een officiele dyslexietest afgenomen. Als je dyslexie hebt, krijg je een kaart waarop staat van welke extra faciliteiten je gebruik kunt maken.

Moeite met rekenen: dyscalculiebegeleiding en rekenbijles

Heb je moeite met rekenen en is dit officieel vastgesteld? Dan krijg je extra ondersteuning bij reken- en wiskundelessen. Ook krijg je een speciale rekenkaart.

Training sociale vaardigheden

Soms heb je net wat extra hulp nodig om je sociale vaardigheden sterker te maken. In de onderbouw bieden we daarom een training sociale vaardigheden aan. Je leert op deze training bijvoorbeeld om je weerbaar op te stellen of om te gaan met groepsdruk.

Leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo

Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben om hun diploma te behalen is er leerwegondersteunend onderwijs. Dit betekent dat je extra begeleiding krijgt. Bijvoorbeeld door bijlessen, trainingen en huiswerkbegeleiding. Om deel te nemen aan leerwegondersteunend onderwijs heb je een indicatie nodig. Hiervoor moet onderzoek worden gedaan.

Extra professionele begeleiding als dat nodig is

Naast de genoemde vormen van begeleiding, kunnen wij je nog op allerlei andere vlakken helpen. Bijvoorbeeld als je faalangst of examenvrees hebt. Of omdat je gepest wordt of pest. Ook werken op onze school een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen helpen als er thuis problemen zijn of als er sprake is van psychische- of gedragsproblematiek.

Soms komt het voor dat je extra begeleiding nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent, faalangst of examenvrees hebt of wilt werken aan je sociale vaardigheden. Verschillende docenten hebben zich in een van deze onderwerpen gespecialiseerd en kunnen je daarom goed begeleiden en helpen.

Zorgoverleg en Zorg Advies Team

Zes keer per jaar is er een zorgoverleg. In het zorgoverleg kunnen mentoren advies vragen aan de zorg coördinator, orthopedagoog en maatschappelijk werker. Daarnaast komt het Zorg Advies Team zes keer per jaar bij elkaar. Aan dit overleg nemen ook andere hulpinstanties deel zoals Eleos, Leerplicht en ambulante begeleiding.

Meer informatie

Wil je meer informatie over zorg en begeleiding? Bijvoorbeeld over de vertrouwenspersonen en de anti-perstcoordinator? Bekijk dan deze pagina in de schoolgids.