Raad van Toezicht

Het Wartburg College heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuurlijk functioneren van de organisatie. Ook zien de leden erop toe dat de doelstelling van de school, met name op het gebied van identiteit, wordt gerealiseerd.

Leden van de Raad van Toezicht

Op dit moment is de samenstelling als volgt:

P. Schalk, voorzitter
Drs. B.A. Heijns RA RV, lid
Mw. Mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf, lid
Drs. J. Joppe, lid
K.J.G. Kats, lid
Drs. G.A. Stoop, lid
Dr. A. Versluis, lid

Benoeming Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Na deze termijn zijn de leden herkiesbaar. Leden maken maximaal acht jaar onderdeel uit van de Raad van Toezicht. Een van de leden wordt voorgedragen door de GMR.