‘De basis op orde’

In december 2018 hebben we in het kader van ‘De basis op orde’ onze schoolstewards voor het voetlicht gebracht. Een succesvol traject, waarbij leerlingen medeverantwoordelijk worden gemaakt voor (het schoonhouden van) het schoolgebouw.

Een schoolgebouw wil je ook schoonhouden als het een verzorgde en goed onderhouden uitstraling heeft. Voor de zomervakantie hebben we een aantal lokalen opgeknapt. We hebben echter ook in de achterliggende maanden niet stilgezeten.

Wat hebben we gedaan of willen we nog gaan doen:
-       We hebben ons laten adviseren over de kleurstelling van ons schoolgebouw.
-       Op het Wartburg College is een ‘huisschilder’ benoemd. Hij hoopt in de komende maanden verschillende ruimtes op te knappen en van frisse kleuren te voorzien.
-       We zijn bezig om de leerlingenhal op te knappen; deze is inmiddels voorzien van kapstokken, zodat leerlingen hun jas hier op kunnen hangen.
-       Nu er kapstokken in de leerlingenhal zijn gaan we de kapstokken bij de lokalen verwijderen.
-       De gymzalen zijn voorzien van nieuwe kleedruimtes en nieuwe vloeren. In de komende maanden zullen we hieraan een vervolg geven door de muren te sauzen en installaties, zoals basketbal-borden, te vernieuwen.
-       We gaan dit jaar en de komende twee jaren gefaseerd al het schoolmeubilair vervangen.

   

Foto's van links naar rechts: Oud meubilair - Nieuw meubilair - De 'Wartburg-huisschilder' aan het werk