(Examen)resultaten

Het achterliggende cursusjaar is er intensief gewerkt aan de (examen)resultaten. Het gevolg is dat we cursusjaar 2018-2019 met onze examenleerlingen hebben afgesloten met resultaten, waarmee we behoren tot de 15% best presterende scholen van Nederland. Het slagingspercentage per leerweg:
Basisberoepsgerichte leerweg:  100%
Kaderberoepsgerichte leerweg: 100%
Gemengde leerweg:                         98,1%

Dit betekent dat 162 van de 163 leerlingen een diploma hebben behaald. We zijn hier erg dankbaar voor en blij mee. Ook zien we het als een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Dit betekent dat we op verschillende niveaus periodiek in gesprek zijn over de resultaten van onze leerlingen. Hierbij is een belangrijke vraag wat onze mogelijkheden zijn, maar ook wat er van ouders en anderen nodig is om leerlingen succesvol te laten zijn.