20-jarig jubileum uitwisseling Lonyay Gimnazium Boedapest 

Iets meer dan 20 jaar geleden schudt Hongarije het socialistische stof van zich af en beginnen de Hongaren te ontwaken. Het westen van Europa blijkt zich verder ontwikkeld te hebben dan ze ooit had gedacht. Het OGO (Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs Oost-Europa) wordt opgericht om de scholen te helpen nu ze hun eigen reformatorische scholen terugkrijgen. Ook het Lonyay Gimnazium uit Boedapest kreeg z'n eigen school weer terug en ging werken aan reformatorisch onderwijs. Twee generaties ondergronds leven heeft het leven als christen een harde slag toegebracht. 

De Guido de Brès schiet deze oude school (inmiddels 160 jaar reformatorische school) te hulp. Acties worden georganiseerd en er wordt een uitwisseling van directie en docenten opgezet. Het kennismaken heeft tot doel elkaar tot een hand en een voet te zijn. Daarom wordt ook een uitwisseling met leerlingen georganiseerd. De eerste is inmiddels 20 jaar geleden. Reden om in dankbaarheid aan de trouw van God dit met elkaar te herdenken. 

Samen met enkele mensen van het eerste uur hebben we gememoreerd hoe moeilijk het was om de verschillen te overbruggen, maar ook hoe mooi het was om te horen dat veel Hongaarse leerlingen respect hebben gekregen voor de lezende en biddende vaders aan de eettafel in Nederland. Iets dat in Hongarije absoluut niet gewoon is. En de Nederlandse leerlingen die verrast waren door het winkelbezoek van Hongaarse ouders na een prachtige kerkdienst meegemaakt te hebben met zo ongeveer dezelfde liturgie als in Nederland. Of die Hongaarse leerling die verrast was dat hij niet de hele koekschaal mocht leeg eten. En die Nederlandse leerling die 's zondags moest overgeven, omdat hij dacht geen 'nee' te mogen zeggen tegen de enorme hoeveelheid eten die hij elke keer opnieuw opgeschept kreeg als z'n bord leeg was. 

Twintig jaar met hoogtepunten en dieptepunten. Twintig jaar waarin God Zijn Kerk bouwt door de schoolcontacten heen en we mogen ervaren dat het lichaam van Christus veel leden heeft, en al de leden van dat ene lichaam toch één lichaam zijn (naar 1 Kor.12:12).

We hopen dat onze leerlingen nog vele jaren verrijkt mogen worden met uitwisselingen en dat Gods Koninkrijk eruit gebouwd zal worden.