Afsluiting schooljaar 2018-2019

Met betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsperiode, activiteitenweek, overgangsvergaderingen, het inleveren van het boekenpakket en de jaarsluiting.

Toetsperiode en activiteitenweek II
De tentamenweek voor klas 3vmbo-gt start op donderdag 27 juni en die voor 3vmbo-bk op maandag 1 juli. De afsluitende toetsperiode voor de overige klassen begint op woensdag 3 juli.
Aansluitend is er voor de meeste klassen een tweede activiteitenweek tot en met vrijdag 12 juli.
Inhaaltoetsen worden afgenomen op maandagmorgen 15 juli om 8.30 uur.
Roosters voor tentamens, de toetsweek en activiteitenweek zijn via het leerlingenweb zichtbaar.  
Leerlingen kunnen de gemaakte toetsen inzien op maandag 15 juli van 12.00-13.00 uur bij de betreffende docent.

Overgangsvergaderingen
De overgangsvergaderingen vinden plaats op dinsdag 16 juli. Er is afgesproken, dat er op deze dag na afloop van de vergaderingen door de mentor gebeld zal worden naar de ouders van de leerlingen, die niet bevorderd kunnen worden. Ook als uw kind een advies krijgt, dat afwijkt van de prognose, kunt u een telefoontje verwachten.

De docentenvergadering kan een advies geven om over te stappen naar een andere stream of dezelfde klas een jaar over te doen. Voor u als ouders is er op zo’n moment een belangrijke afweging te maken.

Telefonisch spreekuur
Nadere toelichting op de bevorderingsbeslissing kunt u verkrijgen bij de teamcoördinator van uw kind op donderdag 18 juli van 10.30 tot 12.00 uur.

Kluisjes
De leerlingen van de derde klassen havo en vwo, de vierde klassen vmbo en eventueel andere (PrO-) leerlingen die onze school verlaten, moeten hun kluissleutel uiterlijk woensdag 17 juli inleveren bij de administratie. De overige leerlingen behouden hun kluisjes, maar zijn wel verplicht deze leeg te maken i.v.m. de schoonmaak.

Gevonden voorwerpen
Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juli zijn op de zitbanken bij de receptie alle gevonden voorwerpen te zien en door de eigenaar of zijn/haar ouder(s) terug te vragen. Na 19 juli worden de resterende spullen afgevoerd.

Boekenpakket
Onze facilitaire dienst voor de schoolboeken, VanDijk.nl, zal een inleverlijst mailen met in te leveren boeken. De boeken die daarop vermeld staan, moeten met de lijst persoonlijk bij de medewerkers van VanDijk.nl worden ingeleverd: compleet, in goede staat, ongekaft en op volgorde van de lijst. De boeken worden dan gescand. Het spreekt vanzelf, dat de leerlingen de boeken vervoeren in een stevige schooltas. Wilt u ervoor zorgen dat thuis kaftpapier en losse blaadjes al verwijderd zijn? Na inlevering van de boeken krijgt u een inleverbewijs in uw mailbox.
Verlies of beschadiging van de boeken komt voor rekening van ouder(s)/verzorger(s). Medewerkers van VanDijk.nl beoordelen de schade. Als er ernstige schade of verlies wordt geconstateerd ontvangt u hiervoor een factuur. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website.

Op woensdag 17 juli voorafgaande aan de jaarsluitingen moeten de boeken worden ingeleverd. De inlevertijden zijn als volgt:

  • klas 4bk1, 4bk2, 4gt1, 4gt2 en 4gt3: 10.00 uur
  • klas 1b1, 1bk1, 1gt1 en 1gt2: 10.30 uur (jaarsluiting om 11.00 uur)
  • klas 1h1, 1h2, 1v1 en 1v2: 11.00 uur (jaarsluiting om 11.30 uur)
  • klas 2bk1, 2bk2, 2gt1 en 2gt2: 11.30 uur (jaarsluiting om 12.00 uur)
  • klas 2h1, 2ha1 en 2ag1: 12.30 uur (jaarsluiting om 13.00 uur)
  • klas 3bk1, 3gt1, 3gt2 en 3gt3: 13.00 uur (jaarsluiting om 13.30 uur)
  • klas 3h1, 3h2, 3ha1 en 3ag1: 13.30 uur (jaarsluiting om 14.00 uur)

De boekenpakketten moeten worden ingeleverd bij een van de innamepunten van VanDijk.nl in de Binnenstraat. 
Schipperskinderen kunnen in overleg met de administratie hun schoolboeken opsturen.

Jaarsluiting en rapportuitreiking
Na het inleveren van de boeken zijn er de jaarsluitingen o.l.v. de mentoren op de hierboven vermelde tijden. Op de informatieborden wordt aangekondigd in welke lokalen de diverse klassen verwacht worden.
De leerlingen krijgen hun rapport uitgereikt. Tevens kunnen ze afscheid nemen van hun mentor. Alle leerlingen -uitgezonderd PrO- worden verwacht. Rapporten worden niet aan andere leerlingen meegegeven. Leerlingen die om geldige redenen absent zijn, kunnen op maandag 22 of dinsdag 23 juli het rapport op school komen ophalen. Schipperskinderen kunnen hun rapport op laten sturen. Zij dienen hiervoor een geadresseerde en gefrankeerde envelop in te leveren bij de administratie. 

De jaarsluiting voor het Praktijkonderwijs is op vrijdag 12 juli om 12.00 uur.