Anglia examinations      

Op 24 mei jl. hebben bijna 100 leerlingen deelgenomen aan Anglia examens op verschillende niveaus, variërend van Preliminary (ERK-niveau A1) tot Proficiency (C1). De resultaten van deze examens zullen ons op D.V. 6 juli toegestuurd worden, precies als de zomervakantie begint.

Op onze locatie worden al een aantal jaren Anglia examens afgenomen. Op het vmbo-gt (huidige MAVO) werd gestart met het aanbieden van een extra uitdaging op het gebied van de Engelse taal. Het idee achter het Anglia concept is om deelnemers op een motiverende manier beter Engels te leren en hen een succeservaring te laten beleven. De taal wordt stap voor stap aangeboden en getoetst. Leerlingen die goed zijn in Engels kunnen extra uitdaging krijgen en leerlingen die juist meer moeite hebben met de taal, werken met behulp van Anglia stap voor stap aan hun eigen Engelse taalvaardigheid.
Aanvankelijk deden vooral veto-leerlingen binnen het vmbo met dit programma mee. Vanwege het succes wordt Anglia nu in alle MAVO-, HAVO- en VWO-onderbouwklassen aangeboden. 
Het volgende Anglia examenmoment vindt D.V. weer plaats in het komende cursusjaar (november). 
Anglia organiseert ook zgn. summer schools, meestal in de laatste week van de zomervakantie. Enkele leerlingen van onze school en van locatie Revius hebben zich dit jaar hiervoor ingeschreven. Meer informatie over Anglia is te vinden op http://anglianetwork.eu.

Voor de mavoleerlingen is Anglia interessant omdat het de kans op een sprinttraject bij de commerciële, financiële, secretariële en retail opleidingen niveau 4 verhoogt. Met een sprinttraject wordt mbo-leerlingen de mogelijkheid geboden om binnen twee jaar een niveau-4 diploma te behalen, waarmee een tijdswinst van een jaar wordt gerealiseerd.