Benoeming directeur locatie Guido de Brès

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag is bekend gemaakt dat het College van Bestuur de heer M.A. van der Meijden uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft benoemd tot directeur van locatie Guido de Brès met ingang van 1 augustus 2021. Hij volgt de heer P.A. Zevenbergen op die dan met pensioen hoopt te gaan.

De heer Van der Meijden is op dit moment directeur van onze locatie Revius.

Het College van Bestuur is dankbaar dat tot benoeming van een nieuwe directeur voor de locatie Guido de Brès kon worden overgegaan.

We spreken de wens uit dat de heer Van der Meijden te zijner tijd als directeur van de locatie een gezegende tijd tegemoet gaat.

Het College van Bestuur,
R. Toes, W. de Kloe, L.S. van Wezel