Op donderdag 3 juni jl. is bekend gemaakt dat het College van Bestuur de heer D. Blom uit Bleskensgraaf heeft benoemd tot interim-directeur van locatie Revius met ingang van D.V. 1 augustus 2021. Hij volgt de heer M.A. van der Meijden op die dan directeur van de Guido de Brès wordt. De heer Blom is op dit moment adjunct-directeur van de onderbouw op Revius. We zijn dankbaar dat tot benoeming van een nieuwe directeur voor de locatie Revius kon worden overgegaan. We spreken de wens uit dat de heer Blom te zijner tijd als directeur van de locatie een gezegende tijd tegemoet gaat.