Benoeming directeur

Woensdag 4 april jl. heeft het College van Bestuur kunnen voorzien in de vacature van directeur van het Beroepencollege De Swaef.

De heer C.J. Hoekman uit Krimpen aan den IJssel is in deze functie benoemd. Op dit moment is hij adjunct-directeur van de onderbouw van De Swaef.

Het College van Bestuur is dankbaar en blij dat tot benoeming van een nieuwe directeur kon worden overgegaan.

We spreken de wens uit dat de heer Hoekman als directeur van de locatie een gezegende tijd tegemoet gaat.

Het College van Bestuur,

R. Toes
L.S. van Wezel