Bevordering naar schooljaar 2021-2022

Evenals vorig jaar staan we weer voor de vraag hoe we moeten omgaan met de bevordering nu onze leerlingen opnieuw een periode online onderwijs hebben gekregen. En ook nu is de situatie nog niet optimaal omdat ze nog maar beperkt naar school kunnen gaan. Enerzijds willen de leerlingen zoveel mogelijk kansen geven. Anderzijds zullen kunnen we onze ogen niet sluiten voor het feit dat er ook leerlingen zijn bij wie er onvoldoende basis is om met succes een volgend leerjaar in te gaan. We zijn daarover met elkaar in gesprek. en nodigen u uit om te laten weten hoe u hier in staat. We willen hierover uiterlijk voor de meivakantie duidelijkheid over hebben.