Bezoek aan het hof van Nederland met de leerlingen van 4 VWO

Hof van Nederland weet de geschiedenis op een eigentijdse wijze te brengen. Dat werd duidelijk toen wij op vrijdagmiddag 16 november met 39 leerlingen uit 4 VWO bij dit museum in het hart van Dordrecht op bezoek gingen. 

Bij aankomst op het plein voor de ingang lopen we bijna tegen een glazen vitrine aan met daarin een schrijvende robotarm die onafgebroken doende is om de Bijbel letter voor letter op een grote rol te schrijven. De moderne techniek ingezet om monnikenwerk te verrichten. Aan één van de resultaten van de Synode van Dordrecht, het tot stand komen van de Statenvertaling, wordt zo op een originele wijze aandacht gegeven.

 

Speciale museumdocenten heten ons vervolgens welkom in het museum. De film die we het eerste half uur te zien krijgen zoomt in op de eerste vrije Statenvergadering van het gewest Holland in juli 1572. De presentatie is op een interessante manier opgezet. Op de kleine beeldschermen, waar we aanvankelijk tegenaan kijken, loopt een gejaagde burgemeester Adriaan van Blijenborg in verfomfaaid kostuum door een rellerig Dordrecht in de armen van gretige journalisten. Veel wil hij niet kwijt over het geheime initiatief. Voor ons wordt het allemaal snel duidelijker wanneer de deuren van het refter van het voormalige Augustijnenklooster opengaan en we voor het grote scherm in deze zaal plaatsnemen om meegenomen te worden naar de gedenkwaardige vergadering die, zoals aan het einde van de voorstelling blijkt, in deze zaal heeft plaatsgevonden. Op pakkende wijze wordt duidelijk dat de geur van vrijheid niet direct leidt tot een eenduidige definitie van deze vrijheid. Maar, desalniettemin, het resultaat van deze eerste vrije Statenvergadering is voor het ontstaan van Nederland van niet te onderschatten belang geweest.

Dat er verschillende belangen in het spel waren in het roerige jaar 1572 wordt wel helder bij het spel Citygame dat de leerlingen daarna gaan spelen. Elk groepje speelt een Dordtse rol, bijvoorbeeld die van de handelaren, de Augustijner monniken of de boekdrukkers. Gewapend met een tablet gaan ze in de binnenstad op zoek naar vragen. Goede antwoorden worden omgezet in punten. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk punten te verzamelen om zodoende uiteindelijk de grootste invloed te hebben op de samenstelling van de ‘Akte van Vrijheid’. Het mooie herfstweer nodigt uit om snel aan deze uitdaging te beginnen. Af en toe is het wel zoeken naar het gps-signaal, maar dat mag het plezier niet bederven. Uiteindelijk wordt na afloop gezamenlijk de akte opgesteld. De punten worden omgezet naar stemmen. De groep met de meeste stemmen heeft uiteraard de grootste invloed op de samenstelling van de akte. Het begint al wat op democratie te lijken daar in Dordrecht in 1572.

Het was een mooie middag, boeiend, leerzaam en activerend.

drs. K. Slager,
docent geschiedenis