Contact met de buurt

Sinds de verhuizing van de Guido naar de overkant van de Spinozaweg heeft de school warme contacten met de buurt. Zelden krijgen wij klachten van bewoners en/of passanten. Daar zijn we blij mee. Onze leerlingen zien zij als voorbeeldig. Diverse activiteiten vinden binnen de school in samenwerking met de buurt plaats. Zo denken we aan scholingsmomenten (computerlessen, etc.), gymactiviteiten, het bijwonen van PWS-avonden, concerten en onze maatschappelijke stage in de wijk. Veel bewoners nemen jaarlijks deel aan het kerstdiner. Dat is voor de oudere buurtbewoners, die veelal eenzaamheid ervaren, een hoogtepunt! De buurtvereniging is ook altijd op dat moment vertegenwoordigd.

Nu in de wijk flats gerenoveerd gaan worden en/of afgebroken zullen worden, heeft de buurtvereniging, bij gebrek aan leden, besloten zich op te heffen. In kas zat echter nog wat geld. Die financiële bijdrage heeft de vereniging overhandigd aan de school als blijk van waardering. De overhandiging vond plaats met de opdracht: ‘Besteed het bedrag ten gunste van de leerlingen’. Dat is inmiddels gebeurd. Voor de bijdrage is een voetbalspel voor in de kantine besteld, zodat de leerlingen even kunnen afzien van hun mobiel en in gezamenlijkheid bezig kunnen zijn. Door de coronacrisis hebben de leerlingen daar nog geen gebruik van kunnen maken. We hopen dat het in de toekomst wel kan. Dank aan de inmiddels opgeheven vereniging. Het laat zien: beter een goede buur, dan een verre vriend.