Corona-update 15 december

Beste ouders/verzorgers,

Naar aanleiding van het persmoment op maandag 14 december jl. informeren we u graag over de maatregelen voor ons onderwijs.

Alle scholen gaan met ingang van morgen, 16 december 2020, tot D.V. 18 januari 2021 grotendeels dicht. De toetsweken voor de (voor)examenklassen worden deze week op de locaties zoveel mogelijk afgemaakt. Verder bereiden we ons de komende dagen voor op het online lesgeven na de kerstvakantie.

We bekijken momenteel de mogelijkheden om het onderwijs wel fysiek door te laten gaan voor de o.a. de examenkandidaten, kwetsbare leerlingen en het Praktijkonderwijs. Dit alles binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid

Alle ouders/verzorgers ontvangen van de desbetreffende locatie een brief met nadere informatie.

Deze nieuwe lockdown kwam wellicht voor u onverwacht en velen van ons zullen zich moeten aanpassen. In deze tijden van advent mogen we uitzien naar de komst van Hem, van Wie we mogen geloven dat ook deze tijden in Zijn handen zijn. 

Met vriendelijke groet,

College van Bestuur,
R. Toes
L.S. van Wezel