De Marnix bijenkorf

Ooit schreef Marnix van Sint Aldegonde, de man naar wie onze school is genoemd, een boekje getiteld ‘Den Byencorf der H. Roomsche Kercke’. In dit boekje stelt hij op een humoristische en scherpe manier de leer van de roomse kerk aan de kaak. Deze bijenkorf bedoel ik nu niet.

Op 31 mei 2021 zoemden de gangen van de Marnix weer van geluid, voetstappen, stemmen, een lach, een roep. Er waren weer…… bijen! Ze zoemden door de gangen en klitten samen in lokalen om daar beslist niet te stoppen met zoemen, want er was iets in te halen. Was het ‘de geur van hoger honing’ (M. Nijhoff) die hen naar de Marnix dreef?

U begrijpt het al. Op die maandag mochten alle leerlingen weer naar school. Wat een geweldig zicht als je bovenaan de trap staat en de Binnenstraat weer vol ziet stromen en bij de eerste bel de leerlingen de trap op ziet stommelen. Een vrachtwagen vrolijkheid rijdt dan de school binnen!

Samen in het lokaal, de Bijbel gaat open. Natuurlijk gebeurde dat tijdens de onlinelessen evengoed, maar nu zien we elkaar weer in de ogen. ‘Mijn oma is ernstig ziek, wilt u straks voor haar bidden?’ Prachtige thema’s over het huis van Goud, de tabernakel. Je laat de afbeelding van de ark van het verbond op het scherm zien en leest met hen Exodus 25: 22 En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af.

In de ark de wet die ons beschuldigt, aanklaagt, maar boven die wet het verzoendeksel met het bloed. Dan is het heerlijk om de leerlingen te wijzen op het offer van Christus. Niet meer elk jaar, maar eenmaal geofferd. Bloed dat genoeg is tot verzoening van de zonden van de hele wereld.

De les is voor veel leerlingen nog even wennen. Thuis had je je boek en schrift wel ergens liggen, maar op school moet je die bij je hebben. Heerlijk om de vragen weer direct te verstaan zonder tussenkomst van een ‘oortje’. Lekker het bord vol kliederen met sommen of zinnen en dan tot ieders verbazing merken: het is alweer tijd!

Met klas 3gt1 las ik de afgelopen weken een boek over de Duits-joodse familie Birnbaum. Dit echtpaar overleefde samen met hun zes kinderen de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in Westerbork en Bergen Belsen. Onlangs hadden we de auteur van dit boek, Martine Letterie, op bezoek in de klas. Ademloos luisterden de leerlingen naar haar verhaal over de zes kinderen Birnbaum die ze bij haar bezoek aan Israël in 2019 allen heeft ontmoet. Zulke ontmoetingen en ervaringen doe je op in de klas, in een lokaal. Niet in je eentje achter een laptop, hoe goed het ook was om op die manier de lessen doorgang te laten vinden.

Er is weer druk gezoem in de Marnix’ bijenkorf. Er wordt vast veel honing opgehaald en opgeslagen. Zo kan dit buitengewone jaar toch mooi worden afgesloten.

A.J. Vogel-de Pagter