Een boeiende pilot: klas 1c1

In klas 1c1 experimenteren we met een andere onderwijsaanpak. In de eerste plaats is de samenstelling van de klas bijzonder. Het is een heterogene groep, waarin basis-, kader-, G- en G-PLUS-leerlingen door elkaar zitten. Dit is gedaan met het oog op de tweede bijzonderheid: we zetten in deze klas heel sterk in op samenwerking. En hoe groter de verschillen in een klas, hoe meer je van elkaar kunt leren. Om een goed leerklimaat te creëren, geven we in deze klas geen cijfers. Leerlingen krijgen (mondeling of schriftelijk) beschrijvende feedback, die erop gericht is hen de volgende stap in hun leerproces te laten maken. Doordat ze niet ‘afgerekend’ worden met een cijfer, durven leerlingen meer. Zoals die basis-leerling, die vroeg of hij de KGT-toets van wiskunde mocht maken en dat met succes deed.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. De leerlingen hebben het erg goed naar hun zin in de klas. Dat kregen we breed terug van de ouders op de extra ouderavond die we voor deze klas georganiseerd hebben. Ook zijn de leerlingen al sterk gericht op samenwerken. Soms meer dan de docenten.

Voor deze laatste groep is het overigens best een zoektocht. Het lesgeven gebeurt op basis van leerdoelen die leerlingen moeten halen. Leerstof moet worden aangepast vanwege de verschillende niveaus in de groep. Feedback geven die gericht is op een volgende stap in het leerproces, is ook iets wat we al doende aan het leren zijn. Kortom – een uitdaging. Maar wel een uitdaging die we graag aangaan, omdat we denken dat deze aanpak kan leiden tot een beter leerklimaat en, in het verlengde ervan, betere resultaten.