Eerste ervaringen met de TechnoHavo

Dit schooljaar is de eerste groep leerlingen in 4 havo gestart met het profiel TechnoHavo. De leerlingen hebben inmiddels bijna twee van de vier modules in dit jaar achter de rug. Met veel enthousiasme en overgave zijn ze bezig geweest met beide projecten!

Het doel van de TechnoHavo is om technisch geïnteresseerde havisten onderwijs te geven dat aansluit bij hun eigen interesses en capaciteiten, extra motivatie en uitdaging geeft en verdiepend is ten opzichte van het huidige onderwijsaanbod. De technische havoleerling is vaak toepassingsgericht en leert door te doen. Ontdekken en leren door te doen heeft in dit profiel een prominente plek. Door op jonge leeftijd in contact te komen met de uitdagende mogelijkheden van techniek en technologie ervaren ze hoe interessant en relevant het is. Bij dit profiel gebruiken de leerlingen dus hoofd en handen!

Op dinsdag hebben de leerlingen een techniekmiddag. Tijdens deze techniekmiddag leren de leerlingen technische vaardigheden zoals: boren / zagen / solderen / CAD tekenen / 3D printen / lasersnijden / programmeren / etc., daarnaast verdiepen ze hun onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en werken ze aan vakoverstijgende projecten.

Bij de eerste module zijn de leerlingen bezig geweest met het ontwerpen en vervaardigen van een lanceerinstallatie voor het afschieten van vliegtuigjes, waarbij de kracht en hoek instelbaar moest zijn. Vervolgens hebben de leerlingen verschillende vliegtuigjes gemaakt en afgeschoten. Bij het vak natuur, leven en technologie onderzochten ze of er bijvoorbeeld een verband was tussen de positie van het zwaartepunt en de zweeftijd, of tussen het vleugeloppervlak en de afgelegde afstand.

Bij de tweede module hebben ze een PowerLED gemaakt en in een zelf gesoldeerde schakeling opgenomen. Ook hebben ze geleerd hoe, met behulp van het programma Fusion 360, het ontwerp 3D getekend kan worden. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ze de PowerLED gaan verwerken in een zelf ontworpen design lamp, waarbij minimaal twee onderdelen uit de 3D printer moeten komen en één onderdeel uit de lasersnijder. Op de Techniekavond van 18 maart, waar u ook van harte welkom bent, zullen de leerlingen hun ontwerp laten zien. Spannend of ze in de smaak vallen bij het grote publiek!