Eerste ervaringen start schooljaar

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 


Inmiddels zijn we ruim een week in het nieuwe schooljaar. Het is bijzonder prettig dat we alle leerlingen weer mogen ontmoeten in onze school. We zijn dankbaar dat dit kan na een periode waarin onze scholen volledig of gedeeltelijk gesloten waren. 

De eerste ervaringen zijn gelukkig goed. Natuurlijk is het soms echt worstelen met de 1,5 meter maatregel die geldt voor ons personeel. We doen er alles aan om de veiligheid van zowel leerlingen als personeel te waarborgen. De ventilatie in onze scholen is goed gecontroleerd en voldoet aan de eisen.

Gelukkig zijn er op dit moment nauwelijks klachten of zorgen. We weten dat dat snel kan veranderen en dat betekent dat we de vinger goed aan de pols moeten houden.  

Voor u als ouders willen we er graag nogmaals op wijzen dat u de school direct informeert als er sprake is van besmetting of ziekte in uw gezin. Als een leerling getest wordt, moet er ook een periode van quarantaine plaatsvinden, volgens de richtlijnen van het RIVM.

We hopen en bidden dat we de komende periode ongestoord onze lessen kunnen verzorgen. 

Hartelijke groet,

College van Bestuur