Eervolle afsluiting van het project Vakkanjers!

Vorige week was er een extra waarderend woord voor bk! Woensdagmorgen konden we onze ogen en oren niet geloven: al onze basisleerlingen zijn geslaagd! En op één na zijn ook al onze kaderleerlingen geslaagd. (voorlopige uitslag)

En donderdag… behaalde een viertal leerlingen uit 3vmbo-bk, in de landelijke finale nota bene de EERSTE PRIJS van het inmiddels bekende project ‘Vakkanjers.’ Corné Schipper, Harm van Gameren, Daan Stouten en Jesse de Jager ontvingen hun prijs uit de hand van Gerdi Verbeet! (Tweede Kamervoorzitter van 2001-2012). Gefeliciteerd! En die felicitatie geldt ook hun begeleiders/leraren binnen dit project, dat onder leiding stond van de heer G. van Bree. Dit was net nog een stapje verder dan verleden jaar, toen ze de twééde prijs behaalden. Nu dus de eerste!

En als klap op de vuurpijl…sleepte klas 2vmbo-bk ook nog eens de publieksprijs van Nederland binnen. Ook voor hen proficiat: Hanna Bernouw, Lisa Bakker en Eline Schenkel (2bk2)!

drs. A. van der Wulp