Eureka!Cup             

Bedrijven in de technische sector zijn continu bezig met het zoeken en ontdekken van nieuwe, betere, snellere en slimmere apparaten en meettechnieken. Als secties voor de exacte vakken vinden we het daarom belangrijk dat leerlingen uitgedaagd worden om zich te verdiepen in die ontwikkelingen en hun kennis en creativiteit gebruiken om aan die ontwikkeling bij te dragen. Daarom doen we als school al een aantal jaren mee de Eureka!Cup.

De Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-)wetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo-vwo. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen worden ontwerpopdrachten ontwikkeld die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn (het bedrijf is hier zelf ook mee bezig) en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren.

Als locatie Guido hebben we dit jaar met alle leerlingen uit 3havo, atheneum en gymnasium meegedaan. In groepjes van 4-5 leerlingen hebben ze gewerkt aan de gekozen opdracht. Onze opdrachtgevers waren de Politie en het Ministerie van Defensie.
De opdracht van de Politie luidde: “Er zijn verscheidene criminelen die elkaar ontmoeten in een huis. Kunnen jullie erachter komen wat er precies gaande is in dit huis?”
De opdracht van Defensie was: “Bedenk en ontwerp de ‘onderzeeboot van de toekomst’, een robuust vaartuig dat mee kan concurreren op een internationaal strijdtoneel en voldoet aan de vastgestelde voorwaarden” 

Tijdens de lessen natuurkunde is er vooronderzoek gedaan, zijn er eisenpakketten opgesteld en is er een toepassing uitgewerkt voor de opdracht. In de klas heeft iedere groep hun eindproduct gepresenteerd. Tijdens de techniekavond (april j.l.) heeft u een aantal presentatie kunnen bewonderen (was u er niet, heeft u écht wat gemist…).

Onze locatie mocht voor beide opdrachtgevers 2 teams afvaardigen die op de landelijke Eureka!Day hun ontwerp aan een vakjury mochten presenteren.

Als collega’s zijn we onder de indruk van de vindingrijkheid, creativiteit en de samenwerking die onze leerlingen hebben getoond. Deze complimenten mogen we ook geven namens de 2 politiemensen en de luitenant-kapitein van de onderzeedienst die bij de techniekavond aanwezig waren.

Eureka!Day


Na weken van brainstormen, samenwerken en hard werken was het dan zover: de landelijke dag van de Eureka!Cup. De teams die onze school mochten vertegenwoordigen waren er klaar voor. Vele uren werk (vaak in hun vrije tijd) hebben ze geïnvesteerd, maar de resultaten mochten er dan ook zijn!

Op donderdag 24 mei rond 8 uur zijn we met laptops, posters, technischte tekeningen, schaalmodellen, etc. vertrokken. Doel van de reis was het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. In de auto was de spanning soms wel merkbaar...
Tijdens deze dag mochten de groepjes aan een vakjury hun proces en hun eindproduct presenteren en verdedigen. 

De twee teams die zich bezig hadden gehouden met de opdracht voor de Politie kwamen met een heel verschillende oplossing. De ene groep had een app ontwikkeld waar allerlei apparaten in het huis gehackt konden worden. Daarbij moet u niet alleen denken aan laptops, telefoons of de wifi. Maar ook via allerhande ‘slimme’ apparaten die via een app op een smartphone aangestuurd kunnen worden (verlichting, centrale verwarming, koelkasten, tv’s, etc.).

Het andere team had een ‘kevertje’ als uitgangspunt genomen, een op afstand bestuurbaar spionagevoertuig dat video- en geluidsopnamen maakt en die direct doorstuurt naar de Politie. Om onzichtbaar te zijn hadden zij een minicamera onder het voertuig geplaats en een projecteerden zij die beeldenflexibel projectiescherm op de bovenkant. 

De twee teams die zich met de onderzeeboot van de toekomst hadden bezig gehouden, hadden ook allerlei nieuwe snufjes toegevoegd in hun ontwerp. Niet alleen in de elektronische waarneming en afscherming van signalen, maar ook in innovatieve materialen waar de buitenkant van wordt gemaakt. De veiligheid van de bemanning heeft ook veel aandacht gekregen o.a. door het bedenken van veiligheidscapsules die in geval van nood losgemaakt konden worden van de onderzeeër. En dan hebben we het nog niet over aandrijving, bewapening, interieur, etc. 

Kortom, er was heel serieus en inhoudelijk uitstekend werk geleverd. En we konden écht meedoen om de prijzen! Helaas waren we daarin niet de enige school en zijn de eerste plaatsen van zowel de Politie als Defensie niet aan onze leerlingen toebedeeld. Dat is erg jammer, maar ook zonder prijs zijn wij trots op de prestaties van onze teams.