Excursie Afrikanermarkt

Woensdag 21 februari jl. heeft klas 2g/gp – profiel Zorg & Welzijn de Afrikanermarkt in Rotterdam-Zuid bezocht.

De leerlingen zijn bezig met de cultuuropdracht en onderzoeken in een groepje allemaal een verschillende cultuur. Door een bezoek aan de Afrikanermarkt komen de leerlingen echt in aanraking met mensen uit verschillende culturen. De leerlingen kregen de opdracht om mensen vragen te stellen over hun cultuur en rond te kijken in de wijk om dingen op te schrijven, waaraan je kunt zien dat in de wijk veel culturen wonen.

Enkele reacties van de leerlingen:

  • Ik heb een mevrouw gesproken uit Iran, ze vertelde over haar land en ook hoe ze kebab maakt. Ze vond het heel erg leuk, dat we even met haar spraken!
  • Op deze markt hebben ze veel andere producten dan de markt bij ons in het dorp! Veel olijven, andere groenten, veel losse kruiden, enz.
  • In de wijk zie je in een straat opeens een kleine winkel waar ze van alles en nog wat verkopen.
  • Er zijn verschillende winkeltjes met buitenlandse producten.

De ervaringen van hun bezoek aan de Afrikanermarkt gaan de leerlingen verwerken in hun presentatie, die gehouden wordt op de cultuurmarkt D.V. 21 maart tussen 15.00 en 16.30 uur op het Zorg & Welzijn-plein!