Finale NK-debatteren voor scholieren

Voorafgaand aan een toetsweek zitten de meeste (examen)leerlingen niet om extra werk verlegen, maar de debaters van de Guido hebben toch tijd gevonden om zich tussen de bedrijven door voor te bereiden op de finale van het Nederlands kampioenschap debatteren voor scholieren. Dit cursusjaar werd het voor de twintigste keer gehouden.

Na de drie voorrondes in november waren 32 scholen overgebleven van de aanvankelijke 124, die op zaterdag 20 januari aan de Universiteit Utrecht een verbale krachtmeting aangingen. Met name Julianne Eijmael, Laurent de Geus, Gijs ’t Hart, Christiaan van Luik, Florian Pronk en Josephine Struijk hebben de eer van de school verdedigd.
Intensief zochten ze mogelijke voor- en tegenargumenten bij een aantal opgegeven stellingen, bijvoorbeeld: ‘Rijke landen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van water in arme landen’ en ‘Het is goed dat er octrooien op medicijnen zijn.’ Je weet immers pas tien minuten voor aanvang van het debat of jouw team vóór dan wel tegen de stelling moet argumenteren. 

Tijdens de ‘grande finale’ werden twee debatrondes gewijd aan een niet voorbereide stelling, ontleend aan de actualiteit: ‘Artiesten die vrouwonvriendelijke uitspraken doen, moeten worden geboycot’ en ‘Ontgroeningen bij studentenverenigingen moeten worden verboden’. Heel mooi om zulke gedreven leerlingen met zoveel plezier aan het werk te zien. De Guido eindigde als tiende. Weliswaar nog onder bijvoorbeeld het team van het Driestar College, maar anderzijds toch op de hoogste plaats sinds we aan het NK meedoen. Een nieuwe uitdaging voor volgend jaar!