Fractie bepleit restitutie abonnementsgelden Openbaar Vervoer

Wanneer u een busabonnement voor dit schooljaar hebt afgesloten, heeft u hiervoor wel betaald, maar er de afgelopen maanden geen gebruik van kunnen maken. Graag verwijzen we u naar bijgaand persbericht, welke opgesteld is door de heer G.A. van de Breevaart, statenlid Zuid-Holland voor de Christen Unie - SGP. 

Omdat het antwoord van de OV-bedrijven naar onze mening te lang op zich liet wachten, hebben we rechtstreeks contact met de Provincie opgenomen.  Ook landelijk wordt dit nu opgepakt, volgende week woensdag is er een Kamerdebat over corona en funderend onderwijs, dan wordt dit ook onder de aandacht gebracht.  We hopen dat de overheid niet alleen de bedrijven, maar ook de ouders in deze tegemoet wil komen.