Gastles dhr. R. Bisschop

Op donderdag 10 januari was dhr. R. Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, te gast op onze school. Twee leerlingen uit klas 4gp1, Loïse Dooren en Huguette Versteeg, hadden hem uitgenodigd in het kader van hun sectorwerkstuk.

De twee dames doen onderzoek naar de standpunten van politieke partijen over abortus. Na in contact te zijn gekomen met dhr. Bisschop, waarvoor zij ook een bezoek aan de Tweede Kamer hebben gebracht, bood hij aan om een gastles te komen geven.

Na een bevlogen les over politiek, staatsinrichting en debatteren volgde een gesprek met de directie. Hierin was onder meer aandacht voor de positie van reformatorische scholen, de relatie tot de Onderwijsinspectie en onderwijs in het algemeen.

De leerlingen van klas 4gp1 kunnen in hun examenjaar terugkijken op een boeiende en geslaagde les ter voorbereiding op het examen.

Loïse en Huguette tijdens hun bezoek aan de Tweede Kamer