GenialiTijd

In de afgelopen maanden zijn enkele leerlingen uit vwo/tto-onderbouw bezig geweest met het project De Haven van Toekomst. Dit project werd georganiseerd door de Erasmus Universiteit. Als werkgroep GenialiTijd zijn we enthousiast om leerlingen die extra uitgedaagd kunnen worden de mogelijkheid te bieden om zelf onderzoek te doen en kennis te laten maken met de universiteit en de wetenschappelijke wereld. Negen leerlingen van onze school hebben aan dit project deelgenomen. Ze volgden in november 2017 introductiecolleges over verschillende aspecten van het havengebied in Rotterdam en daarna zijn ze zelf aan de slag gegaan om onderzoek te doen naar een deelaspect van dit onderwerp.

Op welke manier kan de haven duurzamer worden gemaakt? Welke veranderingen moeten daarbij plaatsvinden? Welke transportmethodes zijn duurzaam maar wat zijn de kosten daarvan en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? In hoeverre zijn mensen sowieso bezig met het thema duurzaamheid? Gedurende twintig weken doorliepen de leerlingen in zes stappen een onderzoekscyclus die begon met ‘verwonderen’ en uitmondde in de presentatie van hun onderzoek. Een tutor-student verzorgde aan het begin van iedere stap een mini-college op school.

In april hebben de leerlingen eerst op school tijdens een bijeenkomst van GenialiTijd hun uitkomsten gepresenteerd en een week later ging de hele groep opnieuw naar de Erasmus Universiteit om daar de presentaties te verzorgen in een collegezaal. Leerlingen van andere deelnemende scholen en afgevaardigden van EIC Mainport Rotterdam en het havenbedrijf waren daarbij aanwezig. Een spannende bijeenkomst waar met belangstelling naar de leerlingen werd geluisterd en waar ook kritische vragen werden gesteld.
 
Al met al was het voor de leerlingen een bijzondere ervaring. In de twintig weken dat ze met het project bezig zijn geweest hebben ze hard gewerkt op de woensdagochtend. Ze hebben met interesse aan hun onderwerp gewerkt. Soms liepen de leerlingen tegen moeilijkheden aan en moesten ze doorbijten, maar uiteindelijk hebben ze een mooi resultaat neergezet en keerden met een certificaat naar huis. Complimenten!