Guido de Brès is Cambridge International School

 
Sinds kort is onze locatie een Cambridge International School. Op 29 oktober vond de officiële onthulling plaats van het bordje dat om die reden nu bij de ingang van de school hangt.
 
Er zijn in Nederland 26 Cambridge International Schools. Wereldwijd zijn er ruim 10.000, verspreid over meer dan 160 landen. Cambridge International Schools bieden één of meerdere Cambridge-vakken aan. Dit zijn vakken die in Groot-Brittannië worden gegeven, maar onder verantwoordelijkheid van Cambridge Assessment ook daarbuiten. Cambridge Assessment is onderdeel van de beroemde Cambridge University en bestaat uit een aantal afdelingen. Cambridge Assessment English is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de taalexamens FCE, CAE en CPE waar onze tto-leerlingen al jarenlang aan deelnemen.
 
Vanaf volgend schooljaar zullen wij in de bovenbouw van het tto het vak Global Perspectives and Research aanbieden. Dit vak valt binnen het hoogste niveau binnen het aanbod van Cambridge-vakken, namelijk Advanced. Global Perspectives and Research biedt toegang tot (top)universiteiten over de hele wereld. Het is geen kennisvak, maar een vak waarin de vaardigheid van zelfstandig onderzoek doen zeer grondig wordt bijgebracht. De onderwerpen die de leerlingen in de eindfase van het vak kunnen onderzoeken, betreffen wereldwijde vraagstukken als migratie, politieke systemen, de scheidslijn tussen religieus en seculier, de impact van techniek en digitale ontwikkelingen, klimaatverandering, nationale identiteitsvraagstukken, verstedelijking en sociale ongelijkheid. Leerlingen mogen zelf bepalen wat zij onderzoeken, wat uiteraard bijdraagt aan de motivatie.