Heel klas 4bz1/2 bakt

Op vrijdag 2 februari jl. bakten leerlingen van klas 4bz1/2 (Zorg & Welzijn) in tweetallen een taart naar keuze. Ze moesten hiervoor zelf een recept bedenken en kregen de opdracht mee: “Wees creatief en origineel en maak een taart die er aantrekkelijk uitziet en ook nog lekker smaakt!” Dit in het kader van een proeve van bekwaamheid voor het uitstroomprofiel Horeca & Bakkerij.

Onder leiding van een deskundige jury werden de taarten in de aula gepresenteerd en mochten medeleerlingen én docenten hiervan proeven en hun oordeel geven.