Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op 22 mei jl. heeft het kabinet besloten dat de scholen vanaf maandag 31 mei (en uiterlijk 7 juni) weer helemaal open mogen. Als schoolbestuur hebben we besloten dat we maandag 31 mei alle leerlingen weer welkom heten. Daarmee komt een einde aan de indeling in segmenten. Alle klassen ontvangen weer fysiek les.

Uiteraard is de volledige opening van scholen gebonden aan een aantal regels. Nog steeds blijft van kracht dat leerlingen die klachten hebben niet naar school mogen, maar zich moeten laten testen. Ook blijft de 1,5 meter-regel van kracht tussen personeel en leerling. Eveneens blijft het dragen van een mondkapje bij het zich verplaatsen binnen school gelden. Wat vervalt is het feit dat leerlingen onderling geen afstand meer hoeven te houden. 

Zelftest
Uw kind heeft de mogelijkheid om zich 2 keer per week zelf te testen op Covid-19. Dit dient thuis plaats te vinden en is niet toegestaan op school. Hiervoor zullen begin volgende week zogeheten zelftesten worden uitgereikt. Het gebruik van deze zelftesten is op basis van vrijwilligheid.

Als collega’s zien we er naar uit om alle leerlingen weer in de gewone setting te ontvangen. 
Uiteraard blijven we alert op het aantal besmettingen.


Met vriendelijke groet,
Namens het College van Bestuur,

R. Toes
Voorzitter College van Bestuur