Het bijzondere van lokaal 1.30

Dit jaar heeft het LeerWerkTraject een nieuw lokaal gekregen. Alle leerlingen hebben hard meegeholpen met het verhuizen en het inrichten van het lokaal.

Het LWT is speciaal bedoeld voor jongeren die erg graag met hun handen werken en bij de praktijkvakken goed kunnen werken, maar voor wie theorievakken eigenlijk te zwaar zijn om te volgen. De leerlingen die het LeerWerkTraject volgen, gaan twee of drie dagen in de week op stage en zijn twee dagen op school te vinden. Zij volgen daar naast de praktijkvakken ook de vakken godsdienst, Nederlands en maatschappijleer.

In de twee dagen dat ze op school zijn, moet er hard gewerkt worden om al het werk af te ronden voor de bovenstaande vakken en dan is het erg fijn om een vaste plek te hebben waar ze steeds aan de slag kunnen. De groep bestaat uit een aantal derde- en vierdeklassers, die afwisselend te vinden zijn in de praktijkhal of in lokaal 1.30. Af en toe is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning en zetten we de gezellige koffiehoek in om daarna weer met nieuwe moed en energie aan de slag te kunnen gaan.

De leerlingen die in het LWT zitten zeggen over het traject: “gezellig, fijn om steeds dezelfde docent te hebben, lekker kleine groep, goede begeleiding bij het praktijkvak, eigen werkplek waar we ook een krat hebben om onze boeken in te bewaren zodat ik die niet meer kan vergeten, stagelopen is leuk! Goede begeleiding vanuit school met de stagebegeleider.”